Voedselbank Groningen

De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan 450 gezinnen in de gemeente Groningen die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.

Dat doen we met ons team van ruim 160 vrijwilligers.