Jeugd- en kinderwerk

We vinden het belangrijk dat ook onze kinderen en jeugd zich thuis voelen in de gemeente en al jong Gods liefde, getoond in Jezus Christus, leren kennen. Daarom hebben we diverse kindergroepen tijdens de diensten en is er een jeugd- en tiener groep. De groepen worden geleid door enthousiaste leden van onze gemeente.