Privacyverklaring

Privacy statement Evangelische gemeente De Rank

Evangelische gemeente De Rank te Groningen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u vermoedt dat wij dit privacy statement niet naleven.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, vaste gasten en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Evangelische gemeente De Rank houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd, waaronder NAW gegevens. Voor andere leden zijn deze zichtbaar in het Intranet van Evangelische gemeente De Rank, een beveiligde omgeving. Daarnaast worden de gegevens van vaste gasten en bezoekers vastgelegd wanneer u een donatie doet ofwel deelneemt aan een cursus/activiteit.

Wij verzamelen persoonsgegevens van leden en hun thuiswonende gezinsleden (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke achtergrond) om onze ledenadministratie bij te houden. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt door het secretariaat (mondeling, schriftelijk of per e-mail) als u zich invoegt als lid. Dat gebeurt ook als u als (vaste) gast in onze adressenlijst opgenomen wil worden. Als een (vaste) gast zich aanmeldt voor het digitaal ontvangen van onze periodieken, dan wordt alleen de naam en het e-mailadres vastgelegd.

Financiële gegevens worden verzameld door de penningmeester. Ze worden alleen gebruikt voor de boekhouding.

De persoons- en financiële gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij er toestemming voor gegeven is.

Evangelische gemeente De Rank heeft het recht de verkregen persoonsgegevens (online) te registreren bij een gegevensverwerker die voldoet aan de AVG richtlijnen en waarmee een ‘verwerkersovereenkomst’ is afgesloten.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan het secretariaat van Evangelische gemeente De Rank.

Evangelische gemeente De Rank is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan het secretariaat van Evangelische gemeente De Rank.

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van onze gemeente. Wanneer er geen sprake is van beëindiging van het lidmaatschap, verwijderen wij uw gegevens na 5 jaar, tenzij u daar zelf eerder om vraagt.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze mailings, als lid of vaste gast, uw e-mailadres aan Evangelische gemeente De Rank hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. De e-mailadressen uit de ledenadministratie worden alleen gebruikt voor het versturen van e-mails.

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij het secretariaat van Evangelische gemeente De Rank.

Bezoek aan onze website

Evangelische gemeente De Rank gebruikt op haar website enkel noodzakelijke functionele cookies.

Toelichting: Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. Met behulp van een functionele cookie kunnen wij jou herkennen bij een herhaald bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Op deze manier hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken.
Functionele cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van jouw browser.

Wij maken GEEN gebruik van Google Analytics om inzicht in het gebruik van de website te krijgen.

Fotografie

Op het openbaar toegankelijke deel van onze website plaatsen wij geen foto’s waarop personen herkenbaar in beeld zijn, tenzij zij hiervoor toestemming hebben gegeven.

Beveiliging

Evangelische gemeente De Rank heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor hen die daar vanuit hun functie, taak of rol toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Evangelische gemeente De Rank houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met het secretariaat van Evangelische gemeente De Rank.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Evangelische gemeente De Rank
Paterswoldseweg 123, 9727 BE Groningen
E-mail: secretariaat@derank-groningen.nl

Privacy statement Evangelische gemeente De Rank, versie mei 2021