Vertrouwenspersoon

Evangelische Gemeente de Rank is aangesloten bij de, door Missie Nederland in het leven geroepen, Stichting Evangelisch Meldpunt. Leden van de gemeente kunnen bij deze stichting grensoverschrijdend gedrag door leden van de gemeente, waarvoor binnen de gemeente geen gehoor is, melden. Zie de website www.wijzijnsem.nl.