Jaarthema 2022 – 2023

Het jaarthema voor het komend seizoen is: De Geest geeft.
Een mooi jaarthema waarin we voortbouwen op het thema van het vorig seizoen. Na stilgestaan te hebben bij wat onze basis is, gaan nu verder met de derde persoon van de drieëenheid: de Heilige Geest. Wie of wat is de Heilige Geest. Wat doet de Heilige Geest. We gaan vooral in op de gaven van de Geest. Zijn die voor ons beschikbaar? Waarom zijn ze belangrijk? Welke gaven zijn er. Hoe kunnen we de gaven ontvangen en er in de praktijk mee aan het werk zijn?

We behandelen deze thema’s in 8 themazondagen. Daarnaast komt er een ‘Gaven-dag’ en gaan we cursus organiseren waarin we leren te luisteren naar wat de Geest ons, namens de Vader en de Zoon, zegt.

De themazondagen zijn als volgt gepland.

DatumSubthema
11-9-2022Wie is de Heilige Geest en wat doet hij
23-10-2022Het doel van de gaven van de Geest
13-11-2022Persoonlijke gaven van de Geest (geloof, tongentaal en uitleg van tongen)
11-12-2022Profetische gaven (profetie, woorden van God doorgeven en onderscheiden wat van de Geest is)
15-01-2023Herderlijke gaven (bijstand verlenen, troosten, kracht om te genezen, liefdadigheid)
26-2-2023Onderwijskundige gaven (wijsheid, overdragen van kennis)
2-4-2023Apostolische gaven (wijsheid, leiding geven, gemeenteopbouwwerk)
4-6-2023Getuigende gaven (getuige zijn door woorden en daden)

In januari 2023 hopen we een cursus ‘Luisterend bidden’ te starten. Meer details daarover volgen later.
Begin juli 2023 zijn we van plan om de ‘Gaven-dag’ te organiseren. Ook details daarover volgen later.

We zijn vol verwachting wat het komend seizoen ons, als gemeente De Rank, maar ook ieder persoonlijk, gaat brengen.

Het leiderschapsteam