Terwille

Website: Terwille

Het hulpaanbod van Terwille is toegankelijk voor de breedte van de samenleving. In al onze behandelingen werken we toe naar een verslavingsvrij leven. Wij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn! Dit laten wij ook zien in onze missie en visie.

Missie

Herstel voor mensen die vastzitten aan verslaving of prostitutie, met als doel een leven in vrijheid.

Visie

Onze visie op herstel kenmerkt zich door:

  • professionaliteit vanuit passie,
  • vasthoudendheid,
  • creativiteit en
  • oprechte aandacht voor mensen

De medewerkers van Terwille bieden deskundige routes naar herstel in verbondenheid met mensen. We moedigen mensen aan blijvend gezond te leven en zetten in op sport, bewegen en het leren aangeven van grenzen. In onze ondersteuning willen we transparant zijn. Waar mogelijk betrekken we ook iemands omgeving en andere professionals. We vinden het belangrijk om in ontwikkeling te blijven. Daarin durven we ook onconventioneel en creatief te zijn. Gelijkwaardigheid is voor ons een belangrijke waarde. We stimuleren mensen zo veel mogelijk om zelf de regie te nemen. De behoefte van de cliënt staat voorop, we geloven dat er voor iedereen hoop, herstel en een nieuw perspectief is.

Identiteit

Onze christelijke identiteit komt naar voren in de benadering van mensen:
We geloven dat ieder mensenleven waardevol is en dat mensen door God bedoeld zijn om in vrijheid te leven, los van verslaving of prostitutie. Hopeloze gevallen bestaan niet, we geloven dat er voor iedereen herstel mogelijk is.

Iedereen is welkom bij Terwille, ongeacht geloofsovertuiging. Onze medewerkers werken vanuit een christelijke identiteit. Samen geven we de identiteit van Terwille vorm in de organisatie en de zorg. Niet alleen in onze visie op herstel, maar ook binnen de organisatie: als collega’s zien we naar elkaar om. Er is ruimte voor ieders talenten en we delen onze kennis, ervaring en passie met elkaar.

We willen uitdragen dat ieder mens even waardevol is in Gods ogen en benaderen mensen zonder oordeel of voorwaarden, vanuit liefde, respect en gelijkwaardigheid. We nemen mensen serieus en spreken hen aan op hun verantwoordelijkheid, vanuit professionele nabijheid.

We geloven in de kracht van vergeving en genade. Daarom laten we mensen niet voortijdig los en gaan we ook een honderdste mijl samen met mensen onderweg.

Kernwaarden

Bij Terwille werken we vanuit de vier kernwaarden Doen, Durven, Dromen en Doorzetten.