Stichting DSF

Website: Development Support Front

DSF is een Nederlandse organisatie die kleinschalige ontwikkelingsprojecten wereldwijd ondersteunt. Wij zetten ons in voor praktische solidariteit en internationale samenwerking.

Daarbij richten we ons vooral op projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, welzijn en sociale politiek. Participatie van de doelgroep en empowerment staan hierin centraal. Hierbij wordt gestreefd naar uitwisseling van kennis en ervaring. DSF laat zien dat je niet alleen met geld, maar vooral door samenwerking elkaar kunt ondersteunen.

Onze doelstelling:  Gestalte te geven aan solidariteit met derdewereldlanden door het ondersteunen van personen die de maatschappelijke positie van kwetsbare en onderdrukte groepen in derdewereldlanden versterken. De stichting richt zich op projecten op het gebied van gezondheidszorg, sociale politiek en ontwikkelingshulp, waarin participatie en empowerment centraal staan. Hierbij wordt gestreefd naar uitwisseling van kennis en ervaring tussen de betrokkenen uit westerse landen en uit derdewereldlanden op basis van gelijkwaardigheid.

Foto’s