Open Hof

Website: Open Hof

Missie

Al sinds mensenheugenis zijn er mensen die niet volwaardig kunnen meedoen in de samenleving. In een samenleving die steeds rijker wordt, wordt het beeld van een tweedeling alleen maar schrijnender. In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, verslaafd bent, geen dak boven je hoofd hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed dat er een plaats is waar je mensen kunt ontmoeten die voor jou openstaan, die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. De Open Hof wil een dergelijke plaats zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, inspireren en hoop geven.

Visie

In de contacten binnen de Open Hof, tussen bezoekers en medewerkers, vertaalt zich de missie in een visie die wordt gekenmerkt door wederkerigheid, gelijkwaardigheid en de inzet voor emancipatie. In de zorg vertaalt zich dit in het bieden van hulp en warmte, voedsel, kleding, financiële ondersteuning en een veilige plaats om even onder dak te zijn. Concreet betekent dit:

  • mensen opzoeken, via het straatpastoraat, waar zij verblijven
  • mensen in taal en houding bevestigen in hun waardigheid
  • mensen bijstaan in hun poging om regie over hun eigen leven te krijgen
  • een plaats willen zijn van rust en bezinning en gebed
  • een veilige huiskamer bieden
  • een aandachtige houding bieden, waarin de ander de agenda van het gesprek bepaalt
  • liturgie vieren, midden in de kwetsbaarheid van het bestaan
  • een open en gastvrije houding
  • de samenleving kritisch benaderen over bejegening en beleid ten opzichte van kwetsbare groepen
  • de diaconale opdracht van de kerken zichtbaar maken

Foto’s Open Hof