Mensenkinderen

Website: Mensenkinderen

Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.

Onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, we kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed.

We zetten ons al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

Mensenkinderen zet zich in voor hulp en zorg
Stichting Mensenkinderen verleent materiële en immateriële hulp aan mensen die lijden onder armoede of vervolging. Daarnaast geven wij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke organisatie is, verlenen wij hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

Professioneel
Mensenkinderen wil op een professionele manier hulp geven. De medewerkers van Mensenkinderen hebben jarenlange ervaring op het gebied van hulpverlening, evangelieverkondiging, communicatie en fondsenwerving. Professionele hulp betekent voor ons ook het behalen van een zo hoog mogelijk rendement op elke euro die voor hulp wordt gegeven. Dit betekent dat Mensenkinderen zorgvuldige keuzes maakt als het gaat om de besteding van de inkomsten maar ook als het gaat om de effectiviteit en kwaliteit van de hulpverlening.

Een klein team zorgt voor rechtstreekse hulp
Aan de inkomstenkant betekent dit dat Mensenkinderen met een klein team van ervaren mensen werkt dat zich vrijwel uitsluitend bezig houdt met het werven van fondsen voor de hulpverlening en het geven van voorlichting. Mensenkinderen zal daarom geen activiteiten ontplooien waarvoor zij veel vaste kosten moet maken en die niet direct bijdragen tot de doelstelling van de stichting. Wij kopen bijvoorbeeld bij voorkeur geen hulpgoederen in Nederland maar kopen deze in de landen zelf. Zo ondersteunen wij de lokale economie en wordt u gift als het ware dubbel besteed. Wanneer wij de goederen in Nederland zouden inkopen en vervolgens transporteren dan zouden de kosten stijgen en dat willen wij uiteraard graag voorkomen. Om dezelfde reden zamelt Mensenkinderen ook geen goederen of kleding in, daarvoor kunt u terecht bij collegaorganisaties. Mensenkinderen wil alleen investeren in activiteiten die direct of binnen afzienbare tijd bijdragen aan effectieve hulpverlening.

Ondersteuning van lokale projecten en evangelieverkondiging
Wat betreft de hulpverlening ontwikkelt Mensenkinderen geen eigen projecten. Wij richten ons op waardevolle lokale initiatieven. Daarbij is voor ons van belang dat binnen elk project het Evangelie een plaats kan krijgen. Bij voorkeur betrekken wij daarbij de plaatselijke kerken. De organisaties die Mensenkinderen ondersteunt hoeven niet per definitie van christelijke signatuur te zijn. Ook algemene organisaties kunnen op onze steun rekenen onder de voorwaarde dat Mensenkinderen, bij voorkeur via de plaatselijke kerken, de mogelijkheid krijgt om het Evangelie bekend te maken aan hen die binnen het project hulp ontvangen.

Onafhankelijk
Mensenkinderen is een onafhankelijke organisatie en dus niet gebonden aan een andere (inter)nationale organisatie. Het ondersteunen van projecten gebeurt direct vanuit Mensenkinderen.

Kinderen sponsoren

Veel kinderen in Oost-Europa en Armenië groeien op in armoede en hebben geen kansen voor de toekomst. Mensenkinderen biedt daarom de mogelijkheid om maandelijks een kind uit een arm gezin te ondersteunen.

Met een klein bedrag zorgt u ervoor dat een kind goede voeding, kleding en medische zorg ontvangt. Door de maandelijkse steun helpt u niet alleen ‘uw’ kind, maar ook de ouders die zich grote zorgen maken over hoe ze rond moeten komen. Met uw steun opent u de toekomst voor het kind.

De Rank sponsort twee kinderen. Zie de foto’s hieronder.