Persoonlijke ontwikkeling

‘Groeien in geloof’ is een bijbelse zaak: ‘…maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus1.’ Geestelijke groei is dus kenmerk van het meer worden als de Here Jezus. Zo veranderen wij in ons persoonlijke geestelijke leven volgens de bijbel: ‘Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen’2. Uit de eerste tekst die we hebben aangehaald blijkt dat wij ons aan de waarheid moeten houden. Overtreding van die goddelijke waarheid wordt dan ook zonde genoemd. Wij geloven dat zonde verwijdering tussen mensen en God veroorzaakt. Door de zonde te belijden ontvang je vergeving, door het offer van de Here Jezus aan het kruis3. Door te groeien in je geloof zul je steeds meer in staat zijn weerstand te bieden aan de zonde.

1Efeziërs 4 vers 15
22 Korintiërs 3 vers 18
31 Johannes 1 vers 9