Onvolmaaktheid en lijden

Wij geloven dat de schepping door de zonde onvolmaakt is geworden en dat zowel gelovigen als ongelovigen daardoor met lijden te maken kunnen krijgen (door ziekte, natuurrampen, e.d.). Als mensen hebben we de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met ons leven en dat van anderen om te gaan. We geloven dat in alle lijden God altijd nabij is en dat Hij ons wil helpen en troosten1. We mogen God zeker bidden om uitredding en genezing2. Ziekenzalving, naar Jacobus 5, kan bij de oudsten worden aangevraagd. God echter is soeverein en zal met ieder van ons op Zijn wijze tot Zijn doel komen. We mogen er daarom onder alle omstandigheden zeker van zijn, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus en dat Hij alles zal laten medewerken ten goede3.

1Jesaja 63 vers 9; Psalm 41 vers 4; Psalm 46 vers 2
2Jacobus 5 vers 14
3Romeinen 8 vers 28, 38 en 39