Huwelijk

Omdat God niet alleen een God van liefde is, maar ook een God van trouw, is de bijbelse basis voor een samenlevingsrelatie tussen man en vrouw niet alleen liefde, maar ook trouw. Daarom geloven wij dat het huwelijk tussen man en vrouw de bijbelse manier van samenleven is. Wij hechten grote waarde aan dit huwelijk, dat door God is ingesteld1 als verbond van trouw. De bijbel wijst er ook op dat de relatie tussen bruidegom en bruid lijkt op de relatie tussen Christus en de gemeente2.

1Genesis 2 vers 24; Matteüs 19 vers 5; Marcus 10 vers 7; Efeziërs 5 vers 31
2Efeziërs 5 vers 23 tot en met 33