Geestelijk leven

Christenen kunnen bij het volgen van Jezus Christus ervaren dat er tegenstand ontstaat. De Bijbel leert ons dat we daar niet vreemd van hoeven opkijken. De tegenstander van God, de duivel, probeert ons bij God en Jezus vandaan te halen door verleidingen, door verwarring te stichten of door andere negatieve invloeden1. God geeft ons geestelijke wapens om een geestelijke strijd te strijden2. Wanneer we in die strijd ons vasthouden aan Jezus zullen wij met Hem overwinnen3. In sommige gevallen zijn Christenen in een valstrik van de duivel geraakt. Wij mogen dan als gemeente hulp bieden door bijvoorbeeld pastorale begeleiding en waar nodig te bidden voor bevrijding4.

11 Petrus 5 vers 8
2Efeziërs 6 vers 11 e.v.
3Romeinen 8 vers 31-39
4Lucas 8 vers 26 -39