De Doop

In onze gemeente worden personen die tot geloof zijn gekomen gedoopt door onderdompeling in water. We geloven dat God de doop bedoeld heeft als teken, als bevestiging, van iemands bekering en wedergeboorte. Ieder wordt de tijd gegund om rustig na te denken over de bijbelse waterdoop. Een aantal studielessen wordt gegeven aan hen, die meer over dit onderwerp willen weten.

Onze visie op de doop houdt in dat er in onze gemeente geen kinderen worden gedoopt. Wij dopen personen van minimaal zestien jaar, die blijk geven een zelfstandig geloofsleven te hebben. Wanneer er in een gezin van de gemeente een kind wordt geboren, wordt de baby in een zondagsdienst ‘opgedragen’. Daarbij wordt voor het kind gebeden en worden de ouders gezegend voor hun taak in de opvoeding.