Samenkomsten

Een belangrijk element in ons gemeenteleven is de wekelijkse samenkomst. In de samenkomst staan enerzijds lofprijs en aanbidding en anderzijds de prediking centraal.

Tijdens de lofprijs en aanbidding zingen wij liederen met begeleiding van een muziekgroep. Wij zingen graag liederen die getuigen van ons geloof en onze hoop, maar ook liederen die God lof en aanbidding toezingen. Daarbij worden meestal liederen uit de bundel ‘Opwekking’ gezongen. Het spreekt daarbij vanzelf dat ieder lid van het gezin zich mag uiten op een wijze die bij hem/haar past. Zo gaan sommige mensen tijdens het zingen staan en anderen steken hun hand op omdat een bepaalde tekst in een lied hen bijzonder aanspreekt. De enige voorwaarde is dat het voor anderen niet storend mag zijn. Er is tijdens de aanbidding ruimte om een gebed uit te spreken en voor (persoonlijke) noden te (laten) bidden.

De prediking wordt bij ons verzorgd door een variëteit aan sprekers. Wij vinden het essentieel dat de bijbel het fundament is van de prediking. We willen graag dat de prediking de toehoorders helpt hun geloof in de praktijk te brengen.

Op gezette tijden vieren we gezamenlijk het avondmaal zoals de Here Jezus dat heeft ingesteld. Ook gasten die Jezus als Heer belijden zijn hierbij welkom.

Na afloop van de dienst is er tijd voor een gezamenlijk kopje koffie. Er is dan ook gelegenheid om met één van onze pastorale medewerkers door te praten en eventueel voorbede te laten doen.