Kinder- en jongerenwerk

Ook geloofsoverdracht naar onze kinderen en jongeren vinden we essentieel. Van jongs af aan willen we onze kinderen bekend en vertrouwd maken met het geweldige evangelie van de Here Jezus. Er is daarom een goed en georganiseerd kinder- en jeugdwerk. Tijdens de samenkomst is er een creche voor de allerkleinsten en hebben de kinderen, tieners en jongeren hun eigen diensten. Op een eigentijdse en creatieve manier wordt invulling gegeven aan deze samenkomsten. Daarnaast zijn er gedurende de week regelmatig aparte activiteiten voor de tieners en jongeren. En waar dat maar mogelijk is betrekken we onze kinderen en jongeren bij de dienst.