Huiskringen

Een ander belangrijk element in ons gemeenteleven zijn de huiskringen. De huiskringen, zijn bij uitstek de plaats waar men, naast studie in Gods Woord, in een kleine groep elkaar bemoedigt, voor elkaar bidt en bij elkaar betrokken is. Juist hier krijgt de onderlinge verbondenheid in Christus gestalte. Daarom moedigen we de leden van onze gemeente aan om daar deel van uit te maken.