Huisgezin

Wij beschouwen onze gemeente primair als een huisgezin van God1. Iedereen, jong en oud, heeft daarin zijn plaats. We vinden het belangrijk dat we, als leden van één gezin, elkaar met respect tegemoet treden, in alle openheid en eerlijkheid met elkaar omgaan, elkaar vertrouwen en belangstellend zijn naar wat een ander beweegt en bezighoudt.

1Efeze 2 vers 19