Doel van de gemeente

We geloven dat God de gemeente heeft ingesteld met als doel: samen zoeken naar de weg die God ons wijst om als gemeente en ook als individu, als kind van God:

  • God te eren
  • Te groeien in gelijkvormigheid aan Christus en
  • in opdracht van Hem dienstbaar te zijn in de wereld om ons heen, dichtbij en ver weg.

Omdat wij weten en ervaren dat God van ons houdt, leren wij ook steeds meer van mensen te houden. Zo wil God zijn liefde voor alle mensen door de gemeente heen laten zien. Onze gemeente is daarom ook een huis van gebed, waar zoekenden hartelijk welkom zijn, waar de bedroefde mensen troost vinden en waar aandacht en gebed voor de zieken is.