Week van gebed 2020 – Thema: “Buitengewoon”

Het Evangelisch Contact Groningen en de Raad van Kerken Groningen nodigen je uit om deel te nemen aan de internationale en interkerkelijke Week van Gebed van Missie Nederland en de Raad van Kerken Nederland, om samen het nieuwe jaar te beginnen en elkaar te bemoedigen en versterken.

Iedere bijeenkomst heeft een thema en biedt ruimte voor ontmoeting en gebed.

De bijeenkomsten zijn op de volgende plaatsen:

Zondag 19 januari 2020:
‘Verzoening’, Dick Mak, Jeruzalemkerk, W.A. Scholtenstraat 27, 19.30-20.30 u

Maandag 20 januari 2020:
‘Verlichting’, Jaap van den Bos, Immanuëlkerk, Overwinningsplein 1, 19.30-20.45 u

Dinsdag 21 januari 2020:
‘SUPERKRING’ “HOOP”, Fokko Stalman, Korreweg 47/Singelweg 14b, 19.30-21.00 u – Vooral voor studenten en jongeren

Woensdag 22 januari 2020:
‘KERKENTOCHT’ Startpunt Doopsgezinde kerk Oude Boteringestraat 33, 19.30-21.00 u, bezoek aan 4 kerken en luisteren naar hun Gebedstradities.

Donderdag 23 januari 2020:
‘Kracht’, Tjerk Riemersma, De Rank, Paterswoldseweg 123, 19.30-20.45 u.

Vrijdag 24 januari 2020:
‘Gastvrijheid’, Sam van Leer, Internationale studenten in SKLO, Kraneweg 33, 19.30-20.45 u, samen met HOST/IFES, in Engels met vertaling.

Zaterdag 25 januari 2020:
“VISJE-VESPER-BUITENGEWOON” ‘Bekering’, Jan Kerssen, Adventkerk, Hofstraat 28, 19.30-21.00 u

Organisatie:
Evangelisch Contact Groningen: A. Oosterhof: email: antje.oosterhof@live.nl
Raad van Kerken: J.Wagenborg: email: secretaris@rvkgroningen.nl
Missie Nederland: www.weekvangebed.nl/groningen

Samen zijn wij één in Christus door de Heilige Geest