2021-2022 jaarthema: Back 2 Basics

Het jaarthema voor het komend seizoen is: Back 2 Basics.
Een mooi jaarthema waarin we terug mogen gaan naar de basis. Afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Het was, en is nog steeds, fijn dat de diensten online te volgen zijn, maar we hebben elkaar ook face to face nodig zodat we met elkaar gefocust mogen blijven op God en Hem mogen loven en prijzen en elkaar mogen bemoedigen. Het is goed om elkaar vanuit de basis weer op te zoeken en met elkaar vanuit die basis op pad te gaan, achter Jezus aan.

Wat is onze basis? Onze basis hebben we verwoord op deze website onder de menukeuze ‘Wie zijn wij’ en vervolgens ‘Wat wij geloven‘. De onderwerpen die daarin genoemd zijn worden in themadiensten uitgewerkt. We zijn van plan om elke vierde zondag van de maand een themadienst te organiseren. De datums en onderwerpen zijn:

Datum Subthema
26-9-2021 De eeuwige drie-enige God
24-10-2021 God de liefdevolle en scheppende Vader
28-11-2021 Jezus de Zoon, onze wonderbare en opgestane Redder
23-1-2022 De bijbel is het woord van God
27-2-2022 De mens is Gods unieke creatie die zondig is
27-3-2022 Geen verdienste, maar pure genade
24-4-2022 Jezus dood doet eeuwig leven
22-5-2022 De Geest vernieuwt je leven
26-6-2022 Jezus het Hoofd, wij Zijn handen en voeten

De basis van ons geloof komt ook aan bod in de Alfa cursus die we willen opstarten.
En er zijn drie doopdiensten gepland, want ook de doop vinden we een belangrijke basis voor onze wandel met God. De eerste doopdienst is op 31 oktober 2021.

We zijn vol verwachting wat het komend seizoen ons, als gemeente De Rank, maar ook ieder persoonlijk, gaat brengen.

Het leiderschapsteam