UMOJA

In januari 2019 zijn we gestart met een proces, UMOJA, waardoor we als gemeente ons meer bewust worden van onze plaats in de omgeving. UMOJA komt uit het Swahili en betekent ‘Samen’ of ‘Saamhorigheid’.
Het doel van dit proces is dat de leden van de gemeente (en ook de gemeente als geheel) vanuit hun unieke plek en in al hun relaties ‘kerk’ zijn in hun omgeving. Voor sommigen zal ‘omgeving’ betekenen: de plek waar je woont, voor anderen juist de werkomgeving of de vrijetijdsomgeving. Meer algemene informatie over UMOJA vind je op www.umojanederland.nl.

Het UMOJA proces gaat ongeveer 2 jaar duren. Aan de hand van een aantal sub-thema’s worden we als gemeente toegerust. We organiseren regelmatig (ongeveer 1 keer per maand) een Umojadienst. In die dienst zal het thema behandeld worden in een korte preek, en is er ook ruim gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema.

Ons doel is dat we als gemeente ontwikkelen tot een ‘kerk met beide benen in de buurt’.

Beluister de preken rondom de thema’s die tot nu toe behandeld zijn door één van onderstaande links te kiezen.

24 februari 2019: Gods plan met de wereld

24 maart 2019: Gods werkwijze

14 april 2019: Onze rol in Gods plan

2 juni 2019: Christus, het fundament van de kerk

7 juli 2019: Discipel zijn

8 september 2019: Zorg voor de schepping

6 oktober 2019: Je tijd en agenda loslaten

24 november 2019: Ontdekken wat je hebt gekregen

25 december 2019: Vieren wie we zijn en waar we wonen

19 januari 2020: Jezus volgen is topsport

9 februari 2020: Leren luisteren

8 maart 2020: Oog voor je buurt / je buur