Een verrassende wending

We maken het allemaal wel eens mee. Je wordt onverwacht geconfronteerd met iets, waar je behoorlijk van uit je doen bent.
Je hoort dingen die je liever niet gehoord had en dat kan je nog een hele poos bezighouden ook! Het overkwam mij kortgeleden.
Er zou iemand bij mij komen, die mij heel na staat (laten we hem: A. noemen). Ik verheugde mij er op, had wat lekkers bij de koffie en er ook over nagedacht waar we allemaal over zouden praten, want zoveel zie ik hem niet (hij woont niet in Nederland.) In eerste instantie verliep alles, zoals verwacht. Leuke en minder leuke onderwerpen, want die horen er ook bij. Het was fijn, om weer eens bij te praten.
Maar toen, ik kan me de aanleiding niet meer herinneren, kwam het gesprek op het geloof. A. gelooft niet, maar staat er beslist ook niet vijandig tegenover, integendeel zelfs. Trouwens, hij is gelovig opgevoed.
En toen kwam het. Hij had nu een boek gelezen en dat was min of meer een openbaring voor hem. Mijn hart maakte een sprongetje! Zou dan toch, eindelijk …
Helaas, het tegendeel was waar. Door dit boek was hij er echt van overtuigd geraakt dat het hele verhaal van Jezus, als Zoon van God, verzonnen was!
De schrijver van het boek was iemand, die zelf nu wel eens wilde onderzoeken of wat in de bijbel staat over Hem, nu waar was, of een verzinsel.
Het was een vooraanstaand persoon, die het allemaal grondig heeft onderzocht en zijn conclusie loog er niet om!
Het was één groot complot … Dat kwam hard aan!
Ik heb niet alles onthouden, wat er is gezegd, die middag, maar misschien kent u het wel, dat gevoel, of alles wat je zegt, zwak klinkt en niet overtuigend.
Immers, wat kan ik inbrengen tegen een ‘vooraanstaand’ persoon!
Toen ik voorzichtig naar voren bracht dat er in het Oude Testament al op veel manieren de komst van Jezus was voorspeld, zelfs met de details er bij, kwam de tweede klap! Er kwam een heel nieuw gezichtspunt naar voren! Voor mij, althans. De schrijver zegt n.l. dat alles wat voorspeld was over Jezus, door mensen later allemaal als het ware is ‘nagespeeld.’ Om een voorbeeld te geven, er staat geschreven dat Jezus op een ezel Jeuzalem binnenkwam en dat de mensen hem toejuichten, bij ons allemaal wel bekend. Zoiets is natuurlijk gemakkelijk in scene te zetten!
Als mensen het echt willen, kunnen ze er op allerlei manieren voor zorgen dat een aantal van die voorspellingen uitkomen!
En kennelijk (volgens de schrijver) is dat gebeurd. Dat moet dan inderdaad een complot zijn geweest waar toch wel een flink aantal mensen bij betrokken waren.
Hoe dat dan is gegaan met alle wonderen die Jezus heeft gedaan en laat staan, de kruisiging, zover zijn we niet gekomen in ons gesprek, maar daar wil ik zeker nog eens op terugkomen. A. is nog niet van mij af! En intussen maar bidden voor hem, wat ik trouwens al deed.
Voor mij staat één ding als een paal boven water, dit hele verhaal komt regelrecht uit de koker van satan. Helaas tuinen weer veel mensen er in …

Ria