Een beetje nostalgie … (2)

Een beetje nostalgie … (2)

Herinneringen, opgetekend uit de Schakel van oktober 2005.

Voorwoord door Diane Ruiter: zij schrijft over de hemel. Wat hebben mensen daar toch vaak een verkeerd beeld van.
Zoals een goed leven leiden, is al voldoende om door Petrus binnengelaten te worden! Maar wij kunen de hemel niet verdienen. Goede werken kunnen alleen maar voortvloeien uit een leven met God. Daarin verdient alleen Hij alle eer.

Overzicht van de diensten en de agenda van dag tot dag.

Vanuit het beleidsteam. Een hele serie punten: i.v.m het komend pensioen van het voorgangersechtpaar, Piet en Truus, gaat de gemeente een opbouwtraject in, onder leiding van Pim van Arnhem van de stichting: Impuls. En daarbij een oproep voor gebed.

Kinderzegendienst. Die is er op zondag 18 september geweest en ook voor de kinderen en hun leiding wordt gebed gevraagd.

Doopdienst. Op 13 november. Uitnodiging voor nieuwe dopelingen.

Breed beleidsteam. Daar heeft al een grote groep zich voor opgegeven. Gemeenteleden die mee willen denken en bouwen aan de Rank.

Afbouw Piet en Truus. Wordt nog meer over bekend gemaakt.

Schoonmaak. Veel gemeenteleden hebben gehoor gegeven aan de oproep om te komen schoonmaken!

Afscheid van Clarence en Daphe Drenth. Zij gaan zich invoegen in de Vrije Baptisten Gemeente.

Offerkist. Een geweldig initiatief. Op praktische wijze, waar nodig, hulp bieden (en vragen) in de gemeente. Bestaat het nog?

Jeroen Knot. Op zondag 11 september hebben we als gemeente Jeroen ‘uitgezegend.’ Hij is op zondag 25 september in Lutsk, Oekraine, getrouwd met Irina en gaat daar zendingswerk doen. Toevoeging: Jeroen, goede vriend van Tjerk, is helaas niet heel lang daarna gestorven.

De verjaardagskalender.

Oproep van de Redactie. (Tjerk en Martine) om inzendingen voor de Schakel.

Weetjes. Hou je van muziek en zit je vaak achter de computer te werken? Er zijn goede christelijke radiozenders te ontvangen via internet. Ingezonden door: Truus Weeber en Christien Venema.

Even voorstellen: Hannie Pel-de Jonge. Die aan het eind een oproep doet voor meer spontaniteit in onze diensten, zoals: o.a. een lied opgeven en meer getuigenissen!

Joodse wijsheden. Waar ik één uitlicht: Een vriendelijk woord dat vandaag van de boom valt, kan morgen vruchtdragen.

Strip: Joost ten Kruk.

Overzicht van de zes pijlers van de gemeente:
Prediking/Onderwijs, Pastoraat, Kinder-en Jeugdwerk, Muziek, Zang, Aanbidding, Zending, Evangelisatie.

Ria