De Rank 50 jaar!

Toch wel iets om ook hier in Hartszaken even bij stil te staan. Voor mij is het vooral mooi omdat ik erbij was vanaf het begin, in die zin, dat ik de eerste samenkomst/Bijbelstudie meemaakte die Jack Roose hier gaf en ook de allereerste dienst als gemeente op zondagmorgen.
Die zal ik ook niet gauw vergeten omdat we toen meteen al een opdraagdienst hadden en onze jongste zoon daar één van was. Hij was n.l. in september 1968 geboren.

Wij, mijn man en ik, waren heel blij met deze nieuwe start. Beiden waren we afkomstig uit het Leger des Heils waar we ons heel wat jaartjes met veel enthousiasme hadden ingezet. We waren een tijdje zoekende geweest, maar wel in evangelische kringen. Dit alles was een gevolg van de Osborn-campagne toentertijd, waardoor veel christenen op zoek gingen naar meer! En dat vonden wij, naar onze overtuiging, in deze gemeente. Het was vooral ook fijn om weer een vaste plek te hebben om je kinderen mee naar toe te nemen. Hiervoor gingen we ook regelmatig naar: Stromen van Kracht, dat was altijd op maandagavond en daar leerden we al veel basisprincipes, zoals de Doop, de Doop met de Heilige Geest en het spreken in tongen. Ook was er meer aandacht voor genezing door gebed. Allemaal nieuw voor ons!

Eén van de belangrijkste dingen die gebeurde in die jaren was dat onze jongste dochter tot bekering kwam en ook gedoopt is. Ze was actief bij de Fakkeldragers (de jongerengroep) en is een keer mee geweest naar Italië om daar te helpen in een gemeente.

Zelf heb ik heel wat jaartjes meegewerkt in het kinderwerk, wat echt mijn hart had en ook waren mijn man en ik actief in kleding verzamelen en versturen naar gemeentes in het buitenland waar Jack Roose regelmatig naar toe ging. Daarbij was mijn man, als boekhouder, betrokken bij alle dingen op boekhoudkundig- gebied in de gemeente. En dan waren er natuurlijk de huiskringen, in de loop van de jaren zijn dat er heel wat geweest, op verschillende plekken!

Een hoogtepunt voor mij was, toen ik mocht gaan schrijven in de Schakel, eerst de interviews met gemeenteleden en daarna Hartszaken.

Een harde dobber was, dat er een paar keer een scheuring plaatsvond in de gemeente, dat waren moeilijke tijden.
Maar achteromziende, waren er ook zó veel mooie dingen, zo waren doopdiensten met tien dopelingen toen heel gewoon! En de gemeenteweekenden waren altijd een hoogtepunt.
Al met al kan ik zeggen, de Rank heeft vele, vele jaren een belangrijke plaats in ons/mijn leven ingenomen. Veel van wat ik nu ben, in geestelijk opzicht, heb ik hier geleerd. Daar zal ik God ook altijd dankbaar voor zijn!

Ria