Zondag 9 september – Tjerk Riemersma – Gen. 16 : 13, 14