Zondag 8 september – Tjerk Riemersma – Startzondag, themapreek: Zorg voor de schepping