Zondag 8 maart – Tjerk Riemersma – Luc. 10 : 38 – 42