Zondag 28 oktober – Jan Volkert Dam – Rom. 8 : 1 – 9