Zondag 2 december – Tjerk Riemersma – 1 Petrus 2 : 9