Zondag 19 maart – Preek Krijn Dijkema – Lucas 19 (Avondmaal)