Zondag 16 juli – Chris Noordzij – Handelingen 4, Psalm 2