Zondag 15 juli – Tjerk Riemersma – Joh. 7 : 37 – 39 (doopdienst)