Zondag 14 juni – Tjerk Riemersma – Luc. 11 : 14 – 28