Bijbelstudie over De Heilige Geest, slotavond 7 maart – Kees Goedhart