1 Samuël 17 – Charlton Marcos – verhaal 5 van de 10 Mooiste Bijbelverhalen van Groningen