Communicatie

Nieuwsbrief
Elke zondag ligt er bij de ingang van de kerkzaal een nieuwsbrief waarop dringende zaken, aankondigingen van activiteiten en de agenda voor de komende week vermeld staat.

De Schakel
Iedere maand verschijnt het blad van onze gemeente, De Schakel. Het blad wordt in eigen beheer opgemaakt en gedrukt in onze eigen drukkerij. Naast praktische informatie over het reilen en zeilen van de gemeente en de sprekers vindt u in De Schakel ook persoonlijke stukken, korte verhalen of een opbouwende gedachte. De redactie wordt gevormd door gemeenteleden. 

Brochure en internet
De informatie die u op deze internetsite kunt vinden zult u eveneens aantreffen in de brochure die verkrijgbaar is in de Rank. Op de internetsite treft u echter ook nog eens aanvullende informatie over activiteiten aan en links naar naar andere organisaties.