Kwartiermakers

Website: Kwartiermakers

MISSIE

Kwartiermakers werkt aan de bloei van Nederland door vanuit de maatschappij, kerk en politiek mensen bij elkaar te brengen en te werken aan sociale gerechtigheid. We faciliteren burgerinitiatieven met maatschappelijke impact.

VISIE

“De bloei van de stad is ook jullie bloei” is onze slogan en is het Bijbelvers Jeremia 29:7. Wat je ook kunt bijdragen, door jouw inzet bloeit de stad. Als Faith Based Organization (FBO) is het christelijk geloof voor ons een belangrijke bron van inspiratie. Gestalte geven aan Bijbelse woorden zien wij daarmee niet exclusief als de taak van christenen maar van de hele stad of hele natie.

Op dit moment zijn we direct betrokken als initiatiefnemer of facilitator bij onderstaande kwartieren.

MISSIE 050 

Missie 050 is een netwerk van stadjers, organisaties en kerken die sociaal onrecht tegengaan en bouwen aan een inclusieve samenleving. Missie 050 streeft als organisatorisch netwerk naar sociale inclusie, gaat armoede tegen en heeft hierbij oog voor kwetsbare groepen en een sterke nieuwe generatie. De stichting is in april 2021 opgericht en zal in het najaar gelanceerd worden.

Heel Groningen Helpt

Vanwege coronamaatregelen worden de oudere en kwetsbare groepen in de samenleving extra hard getroffen. Om alle hulp daar te laten landen waar het meest nodig is, hebben we een centrale hulplijn geopend waar hulp en aanbod met elkaar gematcht worden. Naast coronahulp matchen we ook buurtbewoners aan hulpvragers om wijken en buurten sterker te maken. Inmiddels hebben we meer dan honderd hulpvragen geholpen. We oriënteren hoe we deze hulplijn structureel kunnen behouden voor de regio Groningen.

KERST 050 

De kerstpakkettenactie heeft als doel om enerzijds minima huishoudens te helpen een leuke kerst te beleven en anderzijds om het netwerk te vergroten van minima huishoudens. Hoe kan Kerst 050 een katalysator zijn voor een sterker burennetwerk en oplossen van problemen? Ieder jaar geven we de actie vorm met jongerenorganisaties waaronder V.I.A. (Vindicat), S.T.A.R. (Albertus), Navigators, Student & Stad en Stadshelden.

WIJ ZIJN DE WIJK

We bieden samen met Community Builders een platform aan gemeenschapsgerichte initiatieven die werken aan de bloei en ontwikkeling van wijken en buurten. Door het initiëren van een ontdekkingsproces naar de ziel en eigen kracht van een dorp of wijk. Het bundelen daarvan en het verder ontwikkelen in materiële en immateriële zin. In september bieden we op een aantal plaatsen in Nederland een online videotraject aan met online en offline coaching.

COMMUNITY BUILDERS 

In Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen geven we vorm aan burennetwerk volgens de principes van Asset Based Community Development (ABCD).

OVERWEEGTIJD EN NIEUW NETWERK 

Vrouwen die in de prostitutie werken, kunnen behoefte hebben aan een moment van bezinning. Om in de rust na te denken over je toekomst. Sinds mei 2019 hebben we een drempelloze plek geopend in Groningen; dit concept hebben we invulling gegeven met en ontwikkeld dankzij talloze vrijwilligers, subsidie van de gemeente en betrokkenheid van kerken. Wil je als gastvrouw helpen, laat het ons weten! We zijn in gesprek met initiatiefnemers in Amsterdam, Utrecht, Arnhem-Nijmegen, Leeuwarden en Helmond.

STADSHELDEN

Samen met jongeren geven we vorm aan het maatschappelijk actieve jongerennetwerk van de stad Groningen: Stadshelden. Jongeren raken hier geïnspireerd om zich vrijwillig in te zetten voor mensen met weinig tot geen netwerk. We zetten jaarlijks zo’n 1.000 jongeren in op tal van projecten: maatjes, tuintjes, verhuizingen etc.. We bieden ook Maatschappelijke Diensttijd aan. We werken samen met studentenverenigingen, scholen en stichtingen.

Groningen Verwelkomt

Samen met Groningen Verwelkomt ondersteunen we nieuwe en oude Groningers in samenleven. We initiëren en ondersteunen communities van nieuwe en oude Groningers die elkaar beter leren kennen en regelmatig samen een activiteit ondernemen zoals schaatsen of zwemmen. Ook helpen we nieuwe Groningers richting werk met de Wereldkeuken, Redevelop en persoonlijke begeleiding. In coronatijd richtten we ons op 1-op-1 wandelingen en online groepsmeetings. We zijn in gesprek met stichting Vlucht Voorwaarts om de methode in het najaar in Groningen te implementeren en verder te helpen ontwikkelen. 

TOGETHER HUISWERK

Together is een ontmoetingsplek waar vluchtelingen- en migrantenkinderen ondersteund worden om succesvol te zijn op school en geïnspireerd worden hun weg te ontwikkelen tussen school en thuis. We ondersteunen ook ouders in de zoektocht. Op deze manier werken we samen aan elkaars bloei. We hebben in 2021 zoveel aanmeldingen gehad dat we kijken of we het werk kunnen uitbreiden.