Giften: Stichting gemeentebouw

De Stichting Gemeentebouw behartigt alle meer materiële aspecten van het gemeente zijn. Giften voor de gemeente kunnen daarom overgemaakt worden naar het bankrekeningnummer van deze stichting: NL70 TRIO 0254 5718 83.

De Stichting Gemeentebouw is een ANBI instelling. Daardoor zijn giften aftrekbaar voor de belastingen.

Meer informatie over de Stichting Gemeentebouw vindt u op hun site: stichtinggemeentebouw.derank-groningen.nl.