Categories: Nieuws

Zondag 5 mei: Dienst in het kader van het jaarthema

Van harte welkom in onze dienst op zondag 5 mei. De dienst staat in het teken van ons jaarthema: ‘Awake, Follow Jesus, have Impact’. Deze keer is het thema: ‘Naar de stille weg’. Uitgangspunt voor de preek is Handelingen 8:26-40. Aansluitend vieren we met elkaar het avondmaal.